Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương
logo_smoo1

Quy định hệ thống

 • Thông báo chiến dịch phủ đỏ thương hiệu Linh Hương

  Ngày đăng: 01-11-2022
  Tập Đoàn Thái Hương luôn nỗ lực xây dựng một thương hiệu Mỹ Phẩm chất lượng và tuyệt vời, tạo những điều kiện tốt nhất cho khách hàng phát triển. Để cảm ơn và thúc đẩy sự phát triển toàn hệ thống, đồng thời nhằm phủ đỏ thương hiệu Linh Hương – bùng nổ doanh số 2023, cũng như tiếp nối thành công của chiến dịch phủ đỏ trong năm 2022....
 • QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN HÀNG CẬN DATE

  Ngày đăng: 28-01-2023
  Tập đoàn Thái Hương - Mỹ phẩm Linh Hương đã đưa ra chính sách luân chuyển sản phẩm cận date nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Chúng tôi tự tin trên thị trường chỉ Linh Hương mới có chính sách hỗ trợ đặc biệt này.....
 • QUY ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHIM MỒI VÀ SẢN PHẨM CẬN DATE

  Ngày đăng: 28-01-2023
  Sản phẩm chim mồi và sản phẩm cận date là phương tiện giúp các doanh nhân của Linh Hương tiếp cận với tệp khách hàng lớn và tạo sự tin tưởng với khách hàng thông qua lượt bán trên tik tok shop. Đồng thời những sản phẩm này còn giúp người bán Linh Hương dành quyền ưu tiên trên nền tảng tik tok shop...
 • Quyết định bổ sung nội dung bản Quy chế phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh

  Ngày đăng: 22-11-2022
  Bổ sung nội dung quy định phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh từ ngày 01/12/2022 với những nội dung cụ thể
 • Quy định bổ nhiệm và bổ sung chức danh trong hệ thống Linh Hương

  Ngày đăng: 12-04-2022
  Tập đoàn dược phẩm Thái Hương - Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương tổng hợp quy định "Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống Linh Hương ban hành ngày 08/09/2021" và Quy định "Bổ sung cấp bậc, chức danh trong bộ máy quản trị hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương" ban hành ngày 21/03/2022.
 • Bổ sung cấp bậc, chức danh trong bộ máy quản trị hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương

  Ngày đăng: 12-04-2022
  Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương ban hành Quyết định "Bổ sung cấp bậc, chức danh trong bộ máy quản trị hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương"...
 • Thông báo ngừng hỗ trợ biển hiệu

  Ngày đăng: 30-11-2021
   Nhằm hỗ trợ giúp Quý khách có cơ sở, tiền đề tốt nhất phục vụ việc kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho Quý khách. Tập đoàn đã nghiên cứu thị trường và tình hình phát triển....
 • Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống Linh Hương

  Ngày đăng: 11-09-2021
  Tập đoàn dược phẩm Thái Hương - Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương luôn TÔN TRỌNG và đề cao sự GHI NHẬN đối với sự nỗ lực của Quý đối tác - những thành viên trong hệ thống hằng ngày vẫn đang tham gia kinh doanh cùng với Tập đoàn.
2 4 » ( 4 )

Copyright © MỸ PHẨM LINH HƯƠNG màn hình led