Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương
logo_smoo1

Thông báo thay đổi chính sách cộng dồn đơn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN LINH HƯƠNG

    

     Số:…………/TB-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----===o0o===-----

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021


THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi chính sách cộng dồn đơn)

Tổng giám đốc công ty TNHH đâu tư và thương mại Thái Hương

Thông báo việc thay đổi chính sách cộng dồn đơn với những nội dung sau:

I. LÝ DO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CỘNG DỒN ĐƠN.

Sau một thời gian chạy thử chính sách cộng dồn đơn hàng (trong tháng cộng dồn 3 lần) để tính giá, phía Công ty nhận thấy có nhiều điểm chưa hợp lý. Đồng thời Công ty cũng nhận được phản hồi muốn điều chỉnh từ chính thành viên trong hệ thống với những điểm chưa hợp lý bao gồm:

Lý do thứ nhất: Khi có chính sách cộng dồn đơn, khách hàng được chia nhỏ đơn hàng (một tháng được 3 lần cộng dồn). Điều đó khiến những bạn nhỏ  mất đi sự quyết liệt trong kinh doanh. Khách hàng mang trong đầu tư tưởng “ hôm nay lấy tạm, vài hôm nữa sẽ lấy thêm”. Khi không có hàng hóa trong  nhà thông thường các bạn sẽ làm không hết công suất tối đa của bản thân dẫn đến thành tích không cao.

  • Mô hình chung chính sách cộng dồn đơn sẽ “ GIẾT CHẾT” sự cố gắng của Leader.

Lý do thứ 2: Khi trong hệ thống chia đơn hàng thành nhiều lần trong tháng sẽ làm ảnh hưởng đến quỹ thời gian của cả tuyến trên và tuyến dưới. (VD  như thời gian bọc hàng, ship hàng, và cả thời gian chờ hàng về kho). Thực tế Công ty đã tiếp nhận nhiều thông tin phản hồi mong muốn giảm số lần cộng  dồn vì chi phí ship do chia nhỏ đơn bị đội lên nhiều (có những đơn hàng tiền ship nhiều ngang với tiền lãi).

 

Chính vì vậy Tổng công ty đã họp và quyết định “THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CỘNG DỒN ĐƠN TRONG THÁNG” để định hướng hệ thống phát triển một cách tốt nhất.

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI.

  1. Thời gian áp dụng chính sách cộng dồn đơn mới: Áp dụng từ ngày 01/06/2021.
  2. Trong tháng được cộng dồn đơn tối đa 2 lần.

VD cụ thể trong 1 tháng bạn phát sinh đơn hàng như sau:

Lần 1 bạn phát sinh đơn hàng = 300 sp kem tan mỡ

Lần 2 bạn phát sinh đơn hàng = 400 Sp kem tan mỡ

Lần 3 bạn phát sinh đơn hàng = 500 Sp kem tan mỡ

Vậy cuối tháng bạn được tính giá như sau: đơn hàng lần 1 + lần 2 được cộng dồn và tính theo mốc giá của 300+400 =700sp

Đơn hàng lần 3 không được cộng dồn và phải tính giá theo mốc 500sp.

III. CHẾ TÀI ÁP DỤNG

Công ty điều chỉnh lại chính sách trên là dựa vào nguyên vọng của đại đa số thành viên trong hệ thống và căn cứ vào tình hình thực tế. Quy định này nhằm định hướng và tạo môi trường tốt nhất cho hệ thống phát triển.

Vì vậy yêu cầu leader hướng dẫn, và định hướng cho tuyến dưới của mình. Nghiêm cấm các hành vi lách luật gây ảnh hưởng đến tập thể chung.

Mọi hành vi không thực hiện đúng nội dung văn bản này được coi là hành vi  PHÁ GIÁ và áp dụng chế tài xử lý như vi phạm phá giá.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

-          Toàn hệ thống

-          Lưu VT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

 condau

 

 

Ngày đăng: 15-06-2021

HOTLINE: 024.32.989.989

THÔNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 23
Trong ngày: 810
Trong tuần: 5540
Lượt truy cập: 587160
Copyright © MỸ PHẨM LINH HƯƠNG